Targa Florio

Ferrari at the Targa Florio
Ferrari at the Targa Florio

Ferrari at the Targa Florio

Ferrari at the Targa Florio Memorabilia Photographs and Posters

Vintage Original 1950 Targa Florio Advertising Poster

Ferrari
TF1950poster
Add to cart

Vintage 1953 Photo of Giulio Musitelli on Ferrari 166 MM Abarth S/N 0262M at the Targa Florio

Ferrari
0262M-01
9503823683814
Add to cart

Vintage 1955 Photo of Ferrari 857 Sport S/N 0570M at the Targa Florio

Ferrari
0570M-01
9503843816414
Add to cart

Vintage 1962 Photo of Ferrari 246 SP S/N 0796 at the Targa Florio

Ferrari
0796-02
9503864126493
Add to cart

1963 Targa Florio print of Ferrari 250P S/N 0812 Ludovico Scarfiotti

Ferrari
TF1963print-02
Add to cart

Vintage 1963 photo of Ferrari 250 SWB Berlinetta S/N 1791GT at the Targa Florio

Ferrari
1791GT-01
9504134612463
Add to cart

Vintage 1964 Photo of Ferrari 196 SP S/N 0790, Targa Florio

Ferrari
0790-02
9503862853285
Add to cart

1966 Targa Florio Race Poster Vintage Original

Ferrari
TF1966poster
Add to cart

Vintage 1966 photo of Ferrari 206S Dino at the Targa Florio S/N 0852 / 002

Ferrari
0852-01
9503886426762
Add to cart

Vintage 1966 photo of Ferrari 206S Dino at the Targa Florio S/N 0852 / 002

Ferrari
0852-02
9503886745917
Add to cart

Vintage 1966 Photo of Ferrari Dino 206 S S/N 0842, Targa Florio

Ferrari
0842-01
9503885546546
Add to cart
!